Hadir sebagai Leadership Project dibidang sosial yang bergerak dalam bentuk penyulihan pertanian kepada anak-anak sekitar asrama. Program ini mempunyai tujuan
untuk menanamkan nilai-nilai pertanian sebagai budaya kepada anak anak.

Berbagi dengan yang lain: